Miljöuppdragen

76% av de konsumtionsbaserade utsläppen i Sverige genereras av hushåll

Varför fokusera på hushåll, måste inte förändringen komma från regeringar och företag?

Självklart har politiker och näringsliv en kritisk roll att spela i klimatarbetet men 76% av de konsumtionsbaserade utsläppen i Sverige genereras av hushåll. Därför måste de individuella besluten vi tar också bidra till en mer hållbar civilisation, i samarbete med politik och näringsliv.

Genomsnittsvenskens utsläpp är 11 ton och vi måste ner till två ton

Fördelningen av våra utsläpp (exkluderat offentlig konsumtion) ser ut så här:

 

 

Alla klimatomställningsval är inte lika mycket värda

Man kan dela upp alla klimatomställningar (eller miljöuppdragen som de heter i detta spel) i tre olika grupper baserat på hur mycket de minskar ens individuella klimatavtryck:

  1. Hög effekt: >0,8 ton koldioxidekvivalenter (tCO2e)
  2. Moderat effekt: 0,2-0,8 tCO2e
  3. Låg effekt: <0,2 tCO2e

Självklart är det viktigt att försöka förändra sitt beteende över så många olika områden som möjligt men det är också tydligt att om man inte gör några förändringar bland den lilla grupp handlingar som har stor effekt på att minska ens utsläpp är det omöjligt att nå klimatmålet. Denna verklighet återspeglas även i spelet.

Tydlig korrelation mellan spelets miljöuppdrag och de senaste rönen från klimatforskare

Miljöuppdragen har alla ett utsläppsvärde som är förankrat i klimatforskningens rön på vad individuella handlingar har för effekt på ens personliga utsläpp. Exempelvis miljöuppdraget att ”Lev bilfritt” har ett utsläppsvärde av 20 vilket representerar 2 ton.

 

Vissa förenklingar har gjorts av spelmekaniska skäl men överlag vilar alla utsläppsvärden på klimatforskning och med betoning på de tre olika effektnivåerna våra omställningsval har.

Utmaningsposter som visar alla miljöuppdrag och deras ungefärliga effekt

Till vår kickstarterkampanj tog vi fram en högupplöst pdf med en utmaningsposter att hänga upp hemma för att själva som hushåll börja arbeta med att göra fler klimatsmarta val i sin vardag.

Läs mer om klimatomställning