Hållbara Hushållet

Ett samarbetsspel för 1-6 personer där man gemensamt försöker sänka sina koldioxidutsläpp för att nå klimatmålet på två ton per person och år.

 

VÄLJ ERT BOENDE